NAPTIEN24H


Giới thiệu dự án

Hệ thống Naptien24H là hệ thống cung cấp giải pháp mua thẻ, nạp tiền trực tuyến dành cho tất cả các nhà mạng viễn thông ở Việt Nam và trên 15 Game Online. Cho phép người dùng thanh toán qua các cổng thanh toán của ngân hàng trong nước và cổng thanh toán quốc tế.

Hệ thống bao gồm: Website Naptien24h.vn và Ứng dụng Naptien24H được phát hành trên Android & iOs.

Vai trò trong dự án

Phân tích, thiết kế CSDL, Lập trình xây dựng các module và dậy dựng website tương thích tốt với tất cả các thiết bị. Xây dựng bộ API, Webservice phục vụ chức năng của hệ thống và sử dụng cho ứng dụng Mobile.

Thời gian thực hiện

Thời gian: 3 tháng
Nhân lực: 3

Công nghệ sử dụng

Các công nghệ sử dụng trong dự án: ASP.NET, C#, Webservice SOAP, Restful API, WebAPI, công nghệ realtime  SignelR.
Database sử dụng SQL Server 2008

Công cụ sử dụng

IDE: Visual Studio 2012, Sublime Text 3
Sub-version: TFS

Demo online

Hệ thống Naptien24H.vn